DOSEN

1. Wahyu Indro Widodo, S.ST.Par., M.M.Par
2. Nizar, S.ST.Par., M.M.Par
3. Surya Tirta Niagara, S.Par., M.M.Par
4. Francisca Ratna Ardanari, S.E., M.M.Par
5. Rullyana Puspitaningrum Mamengko, S.Pd. M.M.Par
6. Nindyah Pratiwi, S.Pd., M.Hum
7. Siti Nitaruliyah, S.ST.Par, M.M.Par

 

Jika Bermanfaat, Silahkan Share!